NEW: DSV organic corn

Kontakt

EVONTA-Service GmbH
Bautzner Landstraße 45
01454 Radeberg
Germany

Tel +49 351 2695-250
Fax +49 351 2695-251

DE-ÖKO-006

EFRE Logo_Sachsen

Project funding by the EFRE:

Development of a technology for early detection and control of stock pests.

ESF_EU_1

Osivo pokusů

Ověřování metody e-ventus® bylo realizováno nezávislými společnostmi a samotnými zemědělci v provozní praxi. V polních podmínkách byly založeny stovky pokusů a to nejen na celém území Německa, ale i v řadě evropských zemí. V roce 2002 byla zahájeno provozní ošetření osiva obilnin u společnosti BayWa AG.

Vice pod publikace >>

Osivo obilnin

Účinnost proti houbovým pathogenům

Hlavní cíl ošetření osiva spočívá v eliminování pathogenů na osivu, které v pozdějším vývojovém stadiu lze jen obtížně, nebo dokonce vůbec účinně zasáhnout, Na osivu obilnin se jedná hlavně o sněť prašnou pšeničnou (Tilletia tritici) a pruhovitost ječmene (Drechslera graminea). Další choroby, které nejsou výhradně přenosné osivem , zvláště pak původci chorob, které se vyskytují při vzcházení lze rovněž metodou e-ventus® zasáhnout. Do tohoto komplexu chorob patří Fusarium, Septoria, Alternria Úhona, stejně jako původci bakterielních chorob. Přehled docílené účinnosti v obilninách je uveden v tabulce.

Druh choroba účinek
ozimá pšenice sněti (tillecia spp.) 4
  braničnatka (septoria nodorum) 3 - 4
  fuzariozy 2 - 3
  plíseň sněžná (microdochium nivale) 2 - 3
  listy spoty (septoria spp.) 3 - 4
ozimý ječmen pruhovitost ječmene (drechslera graminea) 3
  hnědá skvrnitost ječmene (drechslera teres) 3 - 4
  plíseň sněžná (microdochium nivale) 2 - 3
  fuzariosy 2 - 3
jarní ječmen pruhovitost ječmene (drechslera graminea) 3
  plíseň sněžná (microdochium nivale) 2 - 3
  fuzariozy 2 - 3
ozimé žito sněť stébelná (urocustis occulta) 3 - 4
  fuzariozy 2 - 3
  plíseň sněžná (microdochium nivale) 2 - 3
triticale sněť stébelná (urocustis occulta) 3 - 4
  plíseň sněžná (microdochium nivale) 2 - 3
  fuzariozy 2 - 3

0= žádný, 1 = malý, 2 = střední, 3 = dobrý 4 = velmi dobrý účinek

V dalších mnohaletých pokusech se ukázalo, že vliv pathogenů v půdě je často přeceňován. Ukázalo se, že u osiva ošetřeného metodou e-ventus®, nedošlo k napadení, které by ovlivnilo výnos.

Pokusy s osivem obilnin

Pro zavedení metody e-ventus® do zemědělské praxe jsou velmi důležité pokusy, které jsou prováděny pod vedením úřadu ochrany rostlin. Následující příklad ukazuje výsledky parcelkových pokusů (velikost parcel 10 m2 ) založené na 9 lokalitách v 8 spolkových zemích Německa. Pro srovnání byly v pokusech parcely bez ošetření a parcely s chemicky namořenou variantou.Na všech lokalitách bylo s metodou e-ventus® dosaženo 90 – 100% účinnosti. Při výnosovém hodnocení nebyly na žádné z pokusných lokalit zjištěny průkazné rozdíly metodou e-ventus® a chemickým mořením.

Diagramm: Wirkung der e-ventus® Beizung gegen Tilletia tritici an Winterweizen, Ringversuch

Účinnost metody e-ventus® proti tilletia tritici na zimé pšenici

Pokusy zemského úřadu pro zemědělství v Sasku

Více pod publikace >>

Saský zemský úřad pro zemědělství srovnával v rámci výzkumného program ošetření osiva metodou e-ventus® s řadou chemických mořidel. Následující zobrazení ukazují výsledky velkoparcelkových pokusů s ozimou pšenicí a ozimým ječmenem.(zdroj: Dressler et al., 2008)

Diagramm: Vergleich der Erträge in Großparzellenversuchen mit Winterweizen

Výnosové srovnání z velkoplošných pokusů v ozimé pšenici

Diagramm: Vergleich der Erträge in Großparzellenversuchen mit Wintergerste

 Výnosové srovnání s velkoplošných pokusů v ozimém ječmeni 

Osiva obilnin
Osiva obilnin