NEW: DSV organic corn

Contact

EVONTA-Service GmbH
Bautzner Landstraße 45
01454 Radeberg
Germany

Tel +49 351 2695-250
Fax +49 351 2695-251

DE-ÖKO-006

EFRE Logo_Sachsen

Project funding by the EFRE:

Development of a technology for early detection and control of stock pests.

ESF_EU_1

Testresultaten

e-ventus® e-dressing is in de agrarische praktijk getest door onafhankelijke bedrijven en agrariërs. Er zijn tests uitgevoerd in de volle grond in heel Duitsland en in meerdere Europese landen. In 2002 ging de productie van e-ventus® graanzaad bij BayWa AG van start.

Meer onder publicaties >>

Graanzaad

Effectief tegen pathogenen

Het hoofddoel van een zaadgoedbehandeling is het elimineren van ziekten die door het zaadgoed worden overgedragen, omdat die in de latere ontwikkelingsstadia van de plant moeilijk of niet meer bestreden kunnen worden. Bij graanzaad gaat het om de brandziekten, met name tilletia tritici (synoniem T. caries) en de strepenziekte bij gerst (drechslera graminea). Andere pathogenen die niet alleen overgaan met de zaden, vooral verwekkers van kiemplantenziekten, kunnen ook goed door zaadgoedbehandeling bestreden worden. Tot deze complexen behoren fusarium-, septoria-, alternaria- en phoma-soorten en bacteriële ziekteverwekkers. Hieronder ziet u een overzicht van de onderzochte gastheer-pathogeen-combinaties bij graan en de bereikte effectiviteit.

Fruit Ziekteverwekkers Effect
Wintertarwe Bunt (tillecia spp.) 4
  Leaf en Glume (septoria nodorum) 3 - 4
  Fusariose (Molds) 2 - 3
  Snow schimmel (microdochium nivale) 2 - 3
  Bladvlekken (septoria spp.) 3 - 4
Wintergerst Leaf streep (drechslera graminea) 3
  Net vlek (drechslera graminea) 3 - 4
  Snow schimmel (microdochium nivale) 2 - 3
  Fusariose (Molds) 2 - 3
Zomergerst Leaf streep (drechslera graminea) 3
  Snow schimmel (microdochium nivale) 2 - 3
  Fusariose (Molds) 2 - 3
Winterrogge Stem Brand (urocustis occulta) 3 - 4
  Fusariose (Molds) 2 - 3
  Snow schimmel (microdochium nivale) 2 - 3
Triticale Stem Brand (urocustis occulta) 3 - 4
  Snow schimmel (microdochium nivale) 2 - 3
  Fusariose (Molds) 2 - 3

0 = geen, 1 = laag, 2 = medium, 3 = goed, 4 = zeer goede resultaten

Uit jarenlang veldonderzoek is verder gebleken dat de invloed van sommige pathogenen die overgaan met de bodem tot nu toe vaak werd overschat. Met het e-ventus® zaadgoed deden zich geen oogstrelevante ziektes voor die veroorzaakt worden door ziekteverwekkers die overgaan met de bodem. En dit terwijl er geen verdere werking in de bodem plaatsvindt, wat wel vaak wordt aangenomen bij chemische middelen.

Ringonderzoek met granenzaadgoed

Om e-ventus® e-dressing in te kunnen zetten in de agrarische praktijk zijn ringonderzoeken door ‘Pflanzenschutzämter’ - instellingen van het ministerie van LNV - zeer belangrijk. Het volgende voorbeeld laat de resultaten zien van onderzoeken op percelen (enkel perceel > 10m²) op negen locaties in acht deelstaten. De vergelijking gebeurde op basis van een onbehandelde knol en een chemisch behandelde variant. Op alle locaties lag de effectiviteit van de e-ventus®-technologie rond 90 – 100%. Bij de controle van de oogst is op alle locaties gebleken dat er geen verschillen zijn met de chemische behandeling.

Diagramm: Wirkung der e-ventus® Beizung gegen Tilletia tritici an Winterweizen, Ringversuch

Werking van e-ventus® e-dressing tegen tilletia tritici bij wintertarwe, ringonderzoek

Onderzoeken van de Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Meer onder publicaties >>

De ‘Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft’ heeft in het kader van een onderzoeksproject e-ventus® e-dressing vergeleken met selectieve en alomvattende chemische behandelingen. De volgende afbeeldingen laten de resultaten zien van onderzoeken op grote percelen met wintertarwe en wintergerst.
(bron: Dressler et al., 2008).

Diagramm: Vergleich der Erträge in Großparzellenversuchen mit Winterweizen

Vergelijking van de opbrengst van wintertarwe in onderzoeken op grote percelen

Diagramm: Vergleich der Erträge in Großparzellenversuchen mit Wintergerste

 Vergelijking van de opbrengst van wintergerst in onderzoeken op grote percelen

Graanzaad
Graanzaad